”Sjöbodar”, Grebbestadsbryggan – nybyggnad

Grebbestadsbryggan – bryggpromenad i stil med Smögens brygga.